Verzet in Nederland

Nederland is op weg een totalitaire staat te worden!
Zie mijn website over totalitair Nederland, waarin wordt uitgelegd dat de huidige contra-revolutie tegen de rede onvermijdelijk leidt tot een totalitaire staat waarbinnen de burgers, en zeker de burgers met afwijkende meningen en opvattingen zullen worden onderdrukt.

Ook in Nederland doen intelligentsia, politieke elite, gevestigde nieuwsmedia, journalisten en sommige politieke partijen met de contra-revolutie dapper mee en bestaat er dus ook in Nederland het reële gevaar dat we in een totalitaire samenleving verzeilt raken met onderdrukking van haar burgers.

Gelukkig is er is ook veel verzet tegen de huidige opvattingen van onze elite, vormgegeven in steeds meer daadwerkelijke maatregelen en voorschriften van onze de overheid (de EU-bureaucratie niet te vergeten!) op weg naar dat totalitarisme.

Deze website wil een overzicht geven van verzetsgroepen en anderen die in verzet zijn tegen de totalitaire opvattingen van onze overheid, politici en journalisten door te verwijzen (en soort index dus) naar waar hun opvattingen op het internet te vinden zijn.

Dat betekent niet dat ik met de vermelding op deze website de meningen en opvattingen van al groepen instem, maar in de geest van de verlichting vind ik dat iedereen, welke mening dan ook mag hebben en ventileren en dat het belangrijk is dat we daarover altijd een dialoog kunnen aangaan, waarbij de ratio die ons mensen gegeven is kunnen benutten op zodoende tot betere oplossingen en besluiten te komen.

Alleen in duistere tijden worden meningen, welke dan ook, en hun vertolkers, verdacht gemaakt, verkeerd geciteerd, verboden, vervolgt en dwingt men de burgers de meningen en oplossingen van de elite en de intelligentie op te dringen als enige juiste, waarop kritiek niet meer mag worden geuit of niet meer wordt getolereerd.

Dat is mijn zorg, en daarom probeer in in deze website de onderdrukte meningen een plaats te geven in de hoop dat daarover een open, op basis van feiten en tolerantie, dialoog kan worden gevoerd. Zonder angst te hebben dat onze overheid, knokploegen, politieke partijen. politie die discussie onderdrukt en vervolgt.

Madrid, 15 januari 2021