Voorpagina

Wees gewaarschuwd! Want Nederland wordt een totalitaire staat.

Nederland is op weg een totalitaire staat te worden!
Zie mijn website over totalitair Nederland, waarin wordt uitgelegd dat de huidige contra-revolutie tegen de rede onvermijdelijk leidt tot een totalitaire staat waarbinnen de burgers, en zeker de burgers met afwijkende meningen en opvattingen zullen worden onderdrukt.

Er is ook veel verzet tegen de huidige opvattingen van onze elite. Deze website wil een overzicht geven van verzetsgroepen en verwijzen naar waar hun opvattingen op het internet te vinden zijn. Dat betekent niet dat u en ik met de meningen en opvattingen van al die groepen instem, maar in de geest van de verlichting vind ik dat iedereen, welke mening dan ook mag hebben en ventileren.

Dat is mijn zorg, en daarom probeer in in deze website de onderdrukte meningen een plaats te geven in de hoop dat daarover een open, op basis van feiten en tolerantie, dialoog kan worden gevoerd. Zonder angst te hebben dat onze overheid, knokploegen, politieke partijen. politie die discussie onderdrukt en vervolgt.Artikelen onafhankelijke opinie en nieuws sites

Onvolledig!? Suggestie graag naar dialoog@weer-woord.nl


Opname van de nieuwsmedia betekent niet dat de auteur het bij voorbaat eens is met de doelstellingen van de uitgevers van de blog of de inhoud van de individuele artikelen. Criterium om opgenomen te worden is het gegeven dat de door deze ‘alternatieve’ media gepubliceerde onderwerpen en berichten door de MSM (m.n. de media van de intelligentsia in Nederland: NOS, Volkskrant, NRC) niet of nooit worden getoond. Het is dus een bijdrage aan een meer evenwichtige dialoog tussen burgers onderlingen met met hun overheid.

Ongehoord Nederland
RSS-fout: A feed could not be found at `https://www.ongehoordnederland.nl/feed/`; the status code is `502` and content-type is `text/html`


Overzicht Groepen/Media In verzet

Onvolledig!? Suggestie graag naar dialoog@weer-woord.nl


  • LNN Media
    Wij zijn LNN. Wij staan als vrijwilligers voor: Open, eerlijke en onpartijdige informatie en verslaggeving – Meer eenheid en transparantie van reguliere en alternatieve media – Het stimuleren van zelf nadenken en kritische vragen stellen. LNN Media is een algemeen nieuwsmedium over alle binnenlandse acties van groepen, maar ook internationaal nieuws over alles waar in Nederland op de gevestigde nieuwsmedia en door de gecollaboreerd… Lees meer: LNN Media
  • Nooit.nl
    Het laatste nieuws het eerst op Nooit.nl Nieuwssite met veel binnenlandse en buitenlandse berichten, video’s en opinie met name maar niet alleen gericht op acties tegen de overheid en beperkende corona maatregelen.Veel nieuws en opnies die door onze meanstream media en collaborerende journalisten niet worden gemeld. Hier is de link naar hun pagina: nooit.nl Ook te vinden op:
  • Viruswaarheid
    Liefde & Waarheid Het team Viruswaarheid strijden voor behoud van democratische rechtsstaat, zet zich in om te zorgen dat de burgers juist geïnformeerd zijn, dat de regering open kaart speelt en effectief model ontwikkelen. Viruswaarheid is te vinden op: https://viruswaarheid.nl En ook te volgen op:
  • Andere Krant