Corona-rellen: regering verliest greep en laat de weg zien naar totalitarisme

Op Veren of Lood staat van Hannibal een mooi overzichtsartikel wat er in Nederland en andere Europese landen aan de gang is rond de Cororna-rellen en hoe je het gedrag van de overheden en die van Rutte c.s. moet duiden.

Dat het een reactie is op het beperken van de burgerrechten van Nederlanders lijkt voor de overheid geen optie te zijn, op basis van twijfelachtige argumentatie over de ramp die Corona heet.

En uiteraard hoe de NOS zich wederom stelt als propaganda machine van de politieke elite.
Hannibal schrijft: “Overigens is crimineel gedrag in dit verband al snel een waarheid waar naar toe is gewerkt: de uitgevaardigde noodbevelen criminaliseren dit gedrag letterlijk, terwijl er bij eerdere situaties in de Corona-tijd voortdurend uitzonderingen werden gemaakt voor BLM-demonstraties, andere linkse hobby’s en wat dies meer zij. Dat mocht dan wel? Jesse Klaver kon dan ook deugdzaam roepen dat het een schande is…”

https://verenoflood.nu/burgeroorlog-nee-corona-rellen-regering-verliest-greep/