De avondklok is overschat, doe het niet!

In een open democratische samenleving is debat en dialoog over maatschappelijke problemen die (politiek) om een oplossing vragen van essentieel belang. Bij het nemen van overheidsmaatregelen is de discussie in het parlement daarbij van bijzondere betekenis; een discussie die daar zou moeten worden gevoerd op basis van een transparante overheid die alle relevante informatie deelt met de leden van het parlement die dan hun stinkende best doet die informatie te beoordelen. Op basis daarvan streven Regering en Parlement naar de best mogelijke oplossing, anders gaat het voornemen van de regering iets te doen gewoon niet door.

Dat is de theorie; de praktijk in onze democratie is al een tijdje anders; zie daarvoor mijn artikel op totalitair Nederland.

Hoe diep we al zijn gezonken in Nederland wordt duidelijk gedemonstreerd aan een artikel op TPO.nl waarin Geert Wilders en Fleur Agema:

  1. De regering baseert haar voorgenomen besluit tot de invoering van een avondklok op vier onderzoeksverslagen die aantonen dat een avondklok aanzienlijk werkt; maar twee rapporten die dat bestrijden worden niet genoemd.
  2. En uit die vier positieve rapporten pikt de regering precies die resultaten die mooi zijn, maar de relativering van die conclusies laat men weer weg.
  3. Met uitzondering van de PVV blijkbaar vragen de partijen niet door op de relevantie van die onderzoekingen, maar verliezen ze zich in

Waarvan akte!